อัปเดตล่าสุด: มีนาคม 25, 2021

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”, “สายการใช้งาน”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ http://www.usacasino117.com (“บริการ”) ที่การดำเนินการโดย usacasino117.com (“เรา” “เรา “หรือ” ของเรา “).

การหลีกเลี่ยงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการเสริมและปฏิบัติตามเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชมผู้ใช้และคนอื่น ๆ ที่ริมหรือใช้บริการ

โดยการแลกเปลี่ยนหรือใช้บริการคุณที่จะเชื่อมโยงตามเงื่อนไขเหล่านี้หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดคุณจะไม่สามารถให้บริการได้

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและการพิจารณาคดีและการศึกษาขั้นตอนการทำงานและจะยังคงเป็นส่วนตัวของ usacasino117.com และผู้ขออนุญาต

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย usacasino117.com

usacasino117.com ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่ส่งต่อความผิดปกติหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า usacasino117.com จะไม่เรียงหรือขวางทางตรงและทาง เนื้อหาสำหรับความผิดพลาดหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการสื่อสารการสื่อสารหรือบริการดังกล่าวที่มีให้หรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การฝึก

เราอาจไม่เห็นด้วยหรือการหลีกเลี่ยงการบริการของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามโดยรวมถึง แต่ไม่ผิดเพียงหากคุณละเมิดกฎระเบียบ

ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดซึ่งโดยธรรมชาติควรมีผลต่อการกระทำจะยังคงมีผลต่อการฝึกซ้อมการใช้งานซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงแค่ข้อตกลงเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของข้อตกลงในการจัดการระเบียบและข้อผิดพลาด

คำเตือน

การใช้บริการของคุณถือเป็นความสำเร็จของคุณ แต่เพียงผู้เดียวบริการนี้มีให้ตาม “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” บริการนี้ให้บริการโดยไม่มีการกระทำใด ๆ ไม่ว่าโดยแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงถึง แต่ไม่หลีกเลี่ยงเพียงการเข้าใจโดยนัยของความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับการไม่เคารพหรือแนวทางการปฏิบัติงาน

กฎหมายที่ต้องใช้

คำสั่งนี้จะอยู่ใต้บังคับและประมาทตามกฎหมายของประเทศโดยไม่ถึงความไม่ยุติธรรมของกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของคำพูดเหล่านี้จะไม่ปล่อยให้สละสิทธิ์เหล่านั้นถ้าหากจำเป็นต้องใช้สายเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับได้โดยศาลที่นั่งที่ลำของเหล่านี้ นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้เหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเราและนายทหารนายท้ายก่อนหน้าใดที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือล้ำค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลาหากการแก้ไขเป็นเรื่องของเราจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 15 วันก่อนที่ระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้สิ่งที่ ถือกระแสที่เป็นสาระสำคัญจะขึ้นอยู่กับดุลยินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

การหลีกเลี่ยงหรือใช้บริการของเราต่อไปเหล่าการแข่งขันเหล่านั้นมีผลบังคับใช้แสดงว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วหากคุณไม่ชอบกฎใหม่โปรดหยุดใช้บริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเหล่านี้โปรดติดต่อเรา